Aichi Tokei Vietnam, Aichi Tokei Denki Việt Nam, Đồng hồ đo lưu lượng khí gas Aichi Tokei Denki Việt Nam, Đại lý Aichi Tokei Denki Việt Nam

 

Models Name of products Vietnamese name Brand name
・SU50-200-KC (with SR-4) Electromagnetic Water Meter đồng hồ nước điện tử Aichi Tokei Denki Việt Nam
・SU50-200-KM  Aichi Tokei Denki Việt Nam
・SU50-200-KN Aichi Tokei Denki Việt Nam
・SU250-350-KC (with SR-4) Aichi Tokei Denki Việt Nam
・SU250-350-KM Aichi Tokei Denki Việt Nam
・SU250-350-KM-R Aichi Tokei Denki Việt Nam
・SU250-350-KN Aichi Tokei Denki Việt Nam
SY-50 Aichi Tokei Denki Việt Nam
SY-75 Aichi Tokei Denki Việt Nam
SY-100 Aichi Tokei Denki Việt Nam
SY-150 Aichi Tokei Denki Việt Nam
SD15S Residential Water Meter_single jet 15mm/ 110mm lay length đồng hồ nước dân dụng_1 chiều 15mm/110mm Aichi Tokei Denki Việt Nam
SD15S Residential Water Meter_single jet 15mm/ 165mm lay length đồng hồ nước dân dụng_1 chiều 15mm/165mm Aichi Tokei Denki Việt Nam
SD15S Residential Water Meter_single jet 20mm/ 190mm lay length đồng hồ nước dân dụng_2 chiều 20mm/190mm Aichi Tokei Denki Việt Nam
TR-Ⅳ Portable Water Meter Test Kit bộ kiểm tra đồng hồ nước cầm tay Aichi Tokei Denki Việt Nam
E-Series Electronics Water Meter đồng hồ nước điện tử Aichi Tokei Denki Việt Nam
CX-10 Capacitive Electromagnetic Flowsensor thiết bị đo lưu lượng khí điện từ điện dung Aichi Tokei Denki Việt Nam
CX-15 Aichi Tokei Denki Việt Nam
CX-20 Aichi Tokei Denki Việt Nam
VN05R Aichi Tokei Denki Việt Nam
VN10R Aichi Tokei Denki Việt Nam
VN20R Aichi Tokei Denki Việt Nam
VNS05RE/RF Aichi Tokei Denki Việt Nam
VNS10RE/RF Aichi Tokei Denki Việt Nam
VNS20RE/RF Aichi Tokei Denki Việt Nam
OF05ZAT Micro flow Sensor cảm biến lưu lượng vi mô Aichi Tokei Denki Việt Nam
OF10ZAT Aichi Tokei Denki Việt Nam
OF05ZZT Aichi Tokei Denki Việt Nam
OF10ZZT Aichi Tokei Denki Việt Nam
OF05ZAWN Microstream Sensor cảm biến vi dòng Aichi Tokei Denki Việt Nam
OF05ZAWP Aichi Tokei Denki Việt Nam
OF10ZAWN Aichi Tokei Denki Việt Nam
OF10ZAWP Aichi Tokei Denki Việt Nam
ND05-NATAAC-RC Flow Sensor cảm biến lưu lượng Aichi Tokei Denki Việt Nam
ND05-PATAAC-RC Aichi Tokei Denki Việt Nam
ND05-TATAAA-RC Aichi Tokei Denki Việt Nam
ND10-NATAAA Aichi Tokei Denki Việt Nam
NW05-NTN Instantaneous Flow-rate/ Integrating Flow Volume Flowmeter máy đo lưu lượng dòng chảy tức thời, Aichi Tokei Denki Việt Nam
NW05-PTN Aichi Tokei Denki Việt Nam
NW05-TTN Aichi Tokei Denki Việt Nam
NW10-NTN Aichi Tokei Denki Việt Nam
NW05-NTP Aichi Tokei Denki Việt Nam
NW05-PTP Aichi Tokei Denki Việt Nam
NW05-TTP Aichi Tokei Denki Việt Nam
NW10-NTP Aichi Tokei Denki Việt Nam
NDV10 Small-size Flowsensor cảm biến lưu lượng kích thước nhỏ Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRA40T Ultrasonic Flow Meter for Liquid máy đo lưu lượng siêu âm cho chất lỏng Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRA50T Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRA80T Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRA100T Aichi Tokei Denki Việt Nam
AGV-200 Electromagnetic Flow Meters for Agricultural Applications đồng hồ đo lưu lượng điện từ cho các ứng dụng công nghiệp Aichi Tokei Denki Việt Nam
AGV-250 Aichi Tokei Denki Việt Nam
AGV-300 Aichi Tokei Denki Việt Nam
AGV-350 Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRX25R-C/5P Ultrasonic Flow Meter For Compressed Air and Nitrogen cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí nén và ni tơ Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRX32R-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRX40R-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRX50R-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRX65R-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRX80R-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRZ100R-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRZ150R-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRZ200R-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRX40D-C/5P Ultrasonic Flow Meters For Compressed Air and Nitrogen (Diameters 40A, 50A, 65A, and 80A) cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí nén và ni tơ (đường kính 40A, 50A, 65A, 80A) Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRX50D-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRX65D-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRX80D-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRX40B-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRX50B-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRX65B-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRX80B-C/5P Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRZ100D-C/4P Ultrasonic Flow Meters For Compressed Air
(Diameters 100A, 150A and 200A)
cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí nén (đường kính 100A, 150A, 200A) Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRZ150D-C/4P Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRZ200D-C/4P Aichi Tokei Denki Việt Nam
AS-W-25 Ultrasonic Flow Meter For Fuel Gas cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí ga Aichi Tokei Denki Việt Nam
AS-W-32 Aichi Tokei Denki Việt Nam
AS-W-40 Aichi Tokei Denki Việt Nam
AS-W-50 Aichi Tokei Denki Việt Nam
AS-W-80 Aichi Tokei Denki Việt Nam
AS-W-100 Aichi Tokei Denki Việt Nam
AS-W-150 Aichi Tokei Denki Việt Nam
AS-W-200 Aichi Tokei Denki Việt Nam
AS-WE-40 Ultrasonic Flow Meter For Fuel Gas (CE-marked version) cảm biến lưu lượng siêu âm cho khí ga (đánh dấu CE) Aichi Tokei Denki Việt Nam
AS-WE-50 Aichi Tokei Denki Việt Nam
AS-WE-80 Aichi Tokei Denki Việt Nam
AS-WE-100 Aichi Tokei Denki Việt Nam
AS-WE-150 Aichi Tokei Denki Việt Nam
AS-WE-200 Aichi Tokei Denki Việt Nam
TBZ60 Turbine Gas Meters for Flow Management đồng hồ đo tua bin quản lý lưu lượng khí Aichi Tokei Denki Việt Nam
TBZ150 Aichi Tokei Denki Việt Nam
TBZ300 Aichi Tokei Denki Việt Nam
TBX30 Aichi Tokei Denki Việt Nam
TBX100  Aichi Tokei Denki Việt Nam
TBX100F Aichi Tokei Denki Việt Nam
TBX150F Aichi Tokei Denki Việt Nam
YKDS32 Strainer  đồ lọc Aichi Tokei Denki Việt Nam
YKDS40 Aichi Tokei Denki Việt Nam
YKDS50 Aichi Tokei Denki Việt Nam
YF50 Aichi Tokei Denki Việt Nam
YDF40 Aichi Tokei Denki Việt Nam
YDF50 Aichi Tokei Denki Việt Nam
YDF80 Aichi Tokei Denki Việt Nam
Types A-N Governor_Pressure-reducing valve series van giảm áp Aichi Tokei Denki Việt Nam
Types A-H Aichi Tokei Denki Việt Nam
Types C-N Aichi Tokei Denki Việt Nam
Types C-H Aichi Tokei Denki Việt Nam
R Series Roots_Gas Meter  đồng hồ đo khí ga_R series Aichi Tokei Denki Việt Nam
UX15(25)-0DC UX_Ultrasonic Flow Meter For Fuel Gas Control cảm biến đo lưu lượng kiểm soát khí nhiên liệu Aichi Tokei Denki Việt Nam
UX15(25)-0AC Aichi Tokei Denki Việt Nam
UX15(25)-0BT Aichi Tokei Denki Việt Nam
UX40 UX/UZ_Ultrasonic Flow Meter For Fuel Gas Control cảm biến đo lưu lượng kiểm soát khí nhiên liệu Aichi Tokei Denki Việt Nam
UX50 Aichi Tokei Denki Việt Nam
UZ40 Aichi Tokei Denki Việt Nam
UZ50 Aichi Tokei Denki Việt Nam
NB Intelligent Gas Meter đồng hồ đo khí ga thông minh Aichi Tokei Denki Việt Nam
MP-401 Digital Manometer for Town Gas and LP Gas áp kế kĩ thuật số Aichi Tokei Denki Việt Nam