Đại lý phân phối CS Instruments,  Đồng hồ đo lưu lượng CS Instruments

Các dòng sản phẩm của CS bao gồm:

DEWPOINT- THIẾT BỊ ĐO ĐỘ ĐIỂM SƯƠNG

CS Instruments Vietnam,

Dew point meters and measurement tools for compressed air and gases

Máy đo điểm sương và dụng cụ đo lường cho khí nén và khí

 • FA 550 
 • DP 400 mobile
 • DP 510 - Portable dew point meter 
 • DS 400 Set Stationary dew point measurement 
 • FA 500 - Dew point sensor
 • FA 510/515 - Dew point sensor
 • Dew point sensor FA 515 Ex
 • Dew point measurement DS 52-set
 • FA 505 - Dew point sensor 
 • Dew point sensor FA 410
 • Dew point transmitter FA 415
 • Dew point sensor FA 400  
 • Đại lý CS Instruments Việt Nam 

LEAK DETECTION – MÁY / THIẾT BỊ PHÁT HIỆN RÒ RỈ KHÍ

Measuring devices for leak detection and calculation

Các thiết bị đo lường để phát hiện và tính toán rò rỉ

 • Leak detector with camera LD 500/510 – Máy phát hiện/ đo rò rỉ khí kèm camera
 • CS Leak Reporter software for leak detector LD 500/510 - Phần mềm CS Leak Reporter dành cho máy dò rò rỉ LD 500/510
 • Leak detector – Máy dò rò rỉ khí LD 400

 

PRESSURE SENSOR- CẢM BIẾN ÁP SUẤT

Pressure sensors for compressed air and gas

Cảm biến áp suất cho khí nén và khí đốt

 • Differential pressure probe to test filter performance – đầu dò cảm biến chênh áp để kiểm tra hiệu suất bộ lick
 • Standard pressure sensor – cảm biến áp suất dạng tiêu chuẩn :  CS 10 and CS 16, CS 40, CS 1.6 absolute, CS 100, CS 250, CS 400
 • Precision pressure sensor : cảm biến áp suất có độ chính xác cao : CS -1...+15

COMPRESSED AIR QUALITY – ĐO CHẤT LƯỢNG KHÍ NÉN

Particle counter and residual oil measurement to ensure compressed air quality

Máy đếm phân tử và đo lượng dầu dư để đảm bảo chất lượng khí nén

 • Residual oil content measurement OILCHECK according to ISO 8573 - stationary solution & mobile solution  – Đo hàm lượng dầu dư theo chuẩn ISO 8573 –đo tại chỗ & di động
 • Particle counter PC 400 - stationary & mobile  solution according to ISO 8573

Đo hàm lượng phân tử  theo chuẩn ISO 8573 –đo tại chỗ & di động

 

CHART RECORDER – MÁY GHI BIỂU ĐỒ/ BỘ GHI BIỂU ĐỒ

 • DS 500 PM mobile – efficiency measurement for compressors
 • PI 500 for e.g. portable flow measurement
 • Intelligent chart recorder DS 500 for compressed air and gases
 • Chart recorder - DS 400
 • Intelligent mobile chart recorder - DS 500 mobile
 • Affordable mobile chart recorder in a case - DS 400 mobile
 • DS 52 - Digital process meter

 

Đồng hồ đo lưu lượng CS Instruments,  thiết bị đo lưu lượng cho khí nén CS Instruments , thiết bị đo lưu lượng gas CS Instruments