Aichi Tokei Denki Vietnam, TRA40T, TRA50T, TRA80T, TRA100T, Đại lý chính hãng Aichi Tokei Denki Vietnam

 

TRA40T Ultrasonic Flow Meter for Liquid máy đo lưu lượng siêu âm cho chất lỏng Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRA50T Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRA80T Aichi Tokei Denki Việt Nam
TRA100T Aichi Tokei Denki Việt Nam