tbx100-l-tbx100-l-aichi-tokei-denki-dong-ho-do-luu-luong-khi-tbx100-l-dai-ly-aichi-tokei-denki-tai-viet-nam.png

TBX100/L, TBX100/L Aichi Tokei Denki, Đồng hồ đo lưu lượng khí TBX100/L, Đại lý Aichi Tokei Denki tại Việt Nam

00% Japan Origin

Aichi Tokei DenkiVietnam

Model: TBX100/L
Turbine Gas Meter
*Built-in lithium battery type
*Flow direction: from Left to Right