tbz60-9-9-tbz60-9-9-aichi-tokei-denki-dong-ho-do-luu-luong-khi-tbz60-9-9-dai-ly-aichi-tokei-denki-tai-viet-nam.png

TBZ60-9.9, TBZ60-9.9 Aichi Tokei Denki, Đồng hồ đo lưu lượng khí TBZ60-9.9, Đại lý Aichi Tokei Denki tại Việt Nam

Đại lý Aichi Tokei Denki tại Việt Nam

100% Japan Origin

Aichi Tokei DenkiVietnam

Model: TBZ60-9.9
Turbine Gas Meter
*Temperature and pressure compensation, 980kPa
*Flow direction: Please let us know when you order