IT105B0101, Màn hình cảm ứng IT105B0101, Đại lý ESA Electronic tại Việt Nam

Đại lý ESA Electronic tại Việt Nam

ESA Electronic   IT105B0101
Human Machine Interface (HMI) Touchscreen 5.7" Color
ESA Electronic Vietnam