AR4C2002-SE8, Bộ truyền động van AR4C2002-SE8, Đại lý ECONEX tại Việt Nam

Đại lý ECONEX tại Việt Nam

ECONEX A4C202-SE8 Actuator
ECONEX Electric actuator AR4C2002-SE8 230V/50-60Hz - 30s/90° - 2 aux.
micro - Auto/man - signal In/Out 4-20mA - F07 - HC 85011010 
ECONEX VIETNAM