Dold Vietnam, Fluke Vietnam, E2S Vietnam, Gestra Flowerserve Vietnam

Liên hệ Ms Thanh_ 0914.432.418 để được báo giá 

 

100% Germany Origin Balluff Việt Nam Balluff Vietnam BTL12NM
BTL7-P511-M0500-B-S32 Magnetostrictive Sensors
(BTL5-P1-M0500-B-S32 is obsolete)
 
100% Germany  Origin Dold Việt Nam Dold Vietnam Model: BG5914.08/00MF0 DC24V
Art number: 0056633 Module
 
100% Germany  Origin Dold Việt Nam Dold Vietnam Model: BH5914.08/00MF0 DC24V
Art number: 0056460 Module
 
100% Germany  Origin Dold Việt Nam Dold Vietnam Model: BH5911.03/00MF0 DC24V
Art number: 0055531 Module
 
100% Germany  Origin Dold Việt Nam Dold Vietnam Model: BG5912.04/00000 DC24V
Art number: 0056402 Module
 
100% Germany  Origin Dold Việt Nam Dold Vietnam Model: BG5912.86/00000 DC24V Tv=0-3S
Art number: 0056547 Module
 
100% Germany  Origin Dold Việt Nam Dold Vietnam Model: BN3081.63/61 AC/DC24V
Art number: 0048700 Module
 
100% Germany  Origin Dold Việt Nam Dold Vietnam Model: BG5924.04/61 AC/DC24V
Art number: 0059339 Module
 
100% Germany  Origin Dold Việt Nam Dold Vietnam Model: BG5929.60/61 AC/DC24V
Art number: 0056182 Module
 
100% Germany  Origin Dold Việt Nam Dold Vietnam Model: BA7924.21/002/61 DC24V 4S
Art number: 0057519 Module
 
100% Germany  Origin Dold Việt Nam Dold Vietnam Model: LG5925.48/61 AC/DC24V
Art number: 0061919 Module
 
100% Germany  Origin Dold Việt Nam Dold Vietnam Model: LG3096.60 DC24V
Art number: 0056147 Module
 
100% UK Origin E2S Việt Nam E2S Vietnam Model: IS-A105N-R
Alarm Sounder 
 
100% UK Origin E2S Việt Nam E2S Vietnam Model: STExB2X10DC024BS2A1R/R
Xenon Beacon
 
100% USA Origin Fluke Việt Nam Fluke Vietnam Model : Fluke-DS701
Máy nội soi công nghiệp 
 
100% USA Origin Fluke Việt Nam Fluke Vietnam Model : Fluke-931
Máy đo tốc độ vòng quay
 
100% USA Origin Fluke Việt Nam Fluke Vietnam Model : Fluke-L206
Đèn pin treo trên nón bảo hộ
 
100% Germany Origin Gestra Flowerserve Việt Nam Gestra Flowerserve Vietnam Code: NRGT 26-1, 800/899 mm
Description: Level Transmitter 
 

Dold Vietnam, Fluke Vietnam, E2S Vietnam, Gestra Flowerserve Vietnam,BG5914.08/00MF0 DC24V Dold, BH5914.08/00MF0 DC24V, BG5912.04/00000 DC24V, BN3081.63/61 AC/DC24V, BG5924.04/61 AC/DC24V, BG5929.60/61 AC/DC24V, E2S IS-A105N-R, STExB2X10DC024BS2A1R/R,  Fluke-DS701, Fluke-L206 , Fluke-931, NRGT 26-1,