Aichi Tokei Denki Vietnam, SY-150, SD15S, CX-10, CX-15, CX-20, Đại lý chính hãng Aichi Tokei Denki Vietnam

 

SD15S Residential Water Meter_single jet 15mm/ 110mm lay length đồng hồ nước dân dụng_1 chiều 15mm/110mm Aichi Tokei Denki Việt Nam
SD15S Residential Water Meter_single jet 15mm/ 165mm lay length đồng hồ nước dân dụng_1 chiều 15mm/165mm Aichi Tokei Denki Việt Nam
SD15S Residential Water Meter_single jet 20mm/ 190mm lay length đồng hồ nước dân dụng_2 chiều 20mm/190mm Aichi Tokei Denki Việt Nam
TR-Ⅳ Portable Water Meter Test Kit bộ kiểm tra đồng hồ nước cầm tay Aichi Tokei Denki Việt Nam
E-Series Electronics Water Meter đồng hồ nước điện tử Aichi Tokei Denki Việt Nam
CX-10 Capacitive Electromagnetic Flowsensor thiết bị đo lưu lượng khí điện từ điện dung Aichi Tokei Denki Việt Nam
CX-15 Aichi Tokei Denki Việt Nam
CX-20 Aichi Tokei Denki Việt Nam
VN05R Aichi Tokei Denki Việt Nam
VN10R Aichi Tokei Denki Việt Nam
VN20R Aichi Tokei Denki Việt Nam
VNS05RE/RF Aichi Tokei Denki Việt Nam
VNS10RE/RF Aichi Tokei Denki Việt Nam
VNS20RE/RF Aichi Tokei Denki Việt Nam