Aichi Tokei Denki Vietnam, SU250-350-KC, Đồng hồ nước điện tử SU250-350-KC, Đại lý chính hãng Aichi Tokei Denki Vietnam

Đồng hồ nước điện từ:
Ngày nay, điều quan trọng là phải nắm bắt doanh thu đồng thời giảm chi phí vận hành chung.
Đồng hồ nước cần phải đơn giản, chính xác và đáng tin cậy. Ngoài ra, khả năng tương thích với AMR / AMI và thiết bị ghi dữ liệu là điều bắt buộc.
SU là một lý tưởng cho nhiều ứng dụng đo lưu lượng lớn, như giám sát mạng, phát hiện rò rỉ và thanh toán thương mại.

Solution:

Flowmeter Series SU Electromagnetic Water Meter SU50-200 | SU250-350

Feature:

Flowmeter Series SU Electromagnetic Water Meter SU50-200 | SU250-350

System Option:

Flowmeter Series SU Electromagnetic Water Meter SU50-200 | SU250-350

Display:

Flowmeter Series SU Electromagnetic Water Meter SU50-200 | SU250-350

PDF Download: