Bộ chuyển đổi áp suất WIDEPLUS 8A1S1G1F2A5G25GJ1
Range: 0-32Mpa; 24VDC; Output: 4-20mA
WIDEPLUS Vietnam
Bộ chuyển đổi áp suất WIDEPLUS 8A1S1G1F2A5G17G
U:12-36VDC, Out:4-20mA, Range: 0-1MPa, Max: 1.5 Mpa
WIDEPLUS Vietnam