Máy đóng đai điện Signode, Dây đai thép Signode, Signode Việt Nam, Signode  Vietnam,

VFX-9/13, VT-16/19/25HD, VT-32HD, VT-Brick , VTI-16/19, AMT-58, AST, PNSC-2, PRHM, PRHR-114, SCM, SCMH, SLP, SPC-114, SPC-3431

 

HỆ THỐNG ĐÓNG ĐAI NHỰA SIGNODE – PLASTIC STRAPPING SYSTEMS

 • Máy đóng đai : Máy đóng đai Signode MOD-GPX, Máy đóng đai bán tự động TableTyer Signode , Máy đóng đai bán tự động TTX, Máy đóng đai bán tự động MH-BGU Signode, Máy đóng đai niêm phong bên MH-VM Signode, Máy đóng đai niêm phong bên MH-11/16-HT, Máy đóng đai MH-EX cho ngành công nghiệp cỏ khô xuất khẩu, Máy đóng đai nhựa bên MOD-710 Signode,
 • Dây đai : dây đai polyester Tenax ™, Dây đai polyester dập nổi Tenax® Signode , Dây đai polypropylene Contrax® Signode ,

HỆ THỐNG ĐÓNG ĐAI THÉP SIGNODE- STEEL STRAPPING SYSTEMS

 • Máy đóng đai điện Signode: M20RM-F Roll end binder, M400-BS Strapping machine,M400-EH3 coil strapping machine
 • Dây đai thép : Dây đai thép Apex Plus ™ Signode, Dây đai thép Magnus® Signode

HAND TOOLS SIGNODE

 • Combination strapping tools – Máy căng và xiết , cắt dây đai kết hợp Signode :
  • Cho dây đai nhựa: VFX-9/13, VT-16/19/25HD, VT-32HD, VT-Brick , VTI-16/19, AMT-58, AST
  • Cho dây đai thép: PNSC-2, PRHM, PRHR-114, SCM, SCMH, SLP, SPC-114, SPC-3431
 • Pneumatic tensioners and sealers – Máy căng và xiết đai bằng khí nén:
  • Cho dây đai nhựa: Signode RCNS-2, Signode PN2-2
  • Cho dây đai thép: Signode PN2-114, Signode PN2-2
 • Manual tensioner – Dụng cụ / bộ căng dây đai bằng tay :
  • Cho dây đai nhựa: Signode DLT, Signode STD
  • Cho dây đai thép: Signode T tensioner, ST tensioner, PF tensioner, PFH tensioner, TH-114 tensioner
 • Manual sealers – Dụng cụ xiết đai bằng tay :
  • Cho dây đai nhựa: Signode D-504 , Signode D-58
  • Cho dây đai thép: Signode RCD Sealer, Signode C Sealer, Signode SCR Sealer
 • Battery-operated tools- Dụng cụ căng và xiết dây đai dùng pin:
  • Cho dây đai nhựa: Signode BXT3

Cho dây đai thép: GripPack Sealer, GripPack Tensioner