E31CT3, Thiết bị đo dòng điện đa mạch E31CT3, E31CT3 Veris, Đại lý chính hãng Veris tại Việt Nam

Đại lý chính hãng Veris tại Việt Nam

100% USA Origin

Veris  Vietnam

Model: E31CT3 Power Meter
Branch Circuit Power Meter
Branch CT,200A,Qty 1,6ft (1.8m) Lead